nyt indlæg

De fleste mennesker vil i løbet af deres liv gennemgå forskellige kriser såsom skilsmisse, dødsfald af nærtstående osv. Der kan også være nogle mere grundlæggende udfordringer, man kæmper med såsom PTSD, efter man har været udsendt eller pga. overgreb i barndommen, angst og depression. Hvis du gennemgår en livskrise eller har andre udfordringer, der gør det svært for dig at hænge sammen, bør du klart overveje, om du skal tale med en psykoterapeut. Er du bosiddende i eller omkring København kan du med fordel læse mere på hjemmesiden https://thepraxis.dk/.dk, hvor du finder en psykoterapeut i København. 

Terapi ved en psykoterapeut i København  

Der findes mange mennesker, som er skeptiske over for psykologer og psykoterapeuter. Det kan bestemt også være grænseoverskridende at tage beslutningen om at ringe til en psykoterapeut i København. Man kan kæmpe med tanker om, at man er f.eks., er svag, når man ikke kan løse udfordringerne selv. Man kan også have en forestilling om, at dem der går i terapi eller til psykolog er nogen, der virkelig fejler noget, hvorfor det kan være svært at tage skridtet selv. Der er imidlertid mange der fra tid til anden kan have gavn af at tale med en psykoterapeut. Som tidligere nævnt går mange personer gennem forskellige livskriser, der gør det svært at hænge sammen i hverdagen.  

Hvem kan have brug for psykoterapi? 

I virkeligheden vil de fleste kunne få brug for psykoterapi på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv. Det er uanset om det gælder mindre problemer, store livskriser, eksistentielle kriser eller psykiske udfordringer såsom PTSD, angst og depression. Når man går i psykoterapi, har man samtaler med en psykoterapeut. Gennem samtalerne vil man spore sig mere ind på, hvad det er for udfordringer man har. Det kan faktisk være svært at vide, om man f.eks. har det rigtigt svært, eller om det er normalt f.eks. at gå med de negative tanker man har. Det kan være svært at vide, hvis man f.eks. altid har haft sådan nogle tanker.  

Få livsglæden tilbage 

Når man går i psykoterapi, vil man ofte opleve at få en stor del af ens livsglæde tilbage. Nogle vil opdage, at de er langt mere glade efterfølgende, end de nogensinde før har været, hvis deres udfordringer bl.a. stammer fra oplevelser i barndommen. I psykoterapien behandles emner, der har betydning i den tid man lever i. Det er i nutiden man har brug for, at der skal skabes forandringer, hvorfor der ved The Praxis psykoterapeuten sjældent tages udgangspunkt i de gamle oplevelser. De gamle oplevelser kan blive belyst, for at forstå nutiden bedre. Det kan være svært at være god på sit arbejde, gode forældre og god partner, når man gennemgår en livskrise. Selvom man ikke ønsker, at det skal gå ud over partneren, børnene eller ens arbejdsindsats, vil det ofte være svært at hænge ordentligt sammen. Det kan gøre, at ens temperament er forværret og lunten dermed er kortere. Det har derfor også betydning i familien og på arbejdet, når man får hjælp til at komme gennem ens krise.